Onze overtuiging

Wij zijn ervan overtuigd ...


Dat er een (onzichtbare) Gemeente van Jezus Christus is, waarvan Hij de stichter en het Hoofd is. Een Gemeente die als leer de Bijbel heeft, en die daaraan vasthoudt als het onfeilbare Woord van God. Wij zijn er van overtuigd dat wij mogen uitzien naar een herstel van het geloof dat die Gemeente op de Vaderen oorspronkelijk had (Maleachi 4:5-6, Efeziers 5:27).

Verder zijn wij ervan overtuigd ...

Dat er een waarachtige God is, de "Ik ben die Ik ben", de God van Israël (Exodus 3:14), die Zich op drievoudige wijze openbaarde:

Als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Als de Vader voor zijn menswording. God boven ons.
Als de Zoon Immanuël. God bij ons.
Als de Heilige Geest. God in ons.

Naar onze vaste overtuiging veranderen Gods wegen nooit. Jezus Christus dezelfde, gisteren, heden en voor immer en handelend zoals vroeger met Paulus, die Hij zond om de Gemeente, door diens prediking, op orde te brengen.

De Bijbel voorzegt ...

Dat voor de 'grote verdrukking' een 'Elia', een man van het kaliber van de profeet Paulus, zou optreden. Zou u geloven als er een dergelijk iemand op het toneel zou verschijnen? Iemand die zonder omwegen leert dat je de Bijbel dient te nemen zoals het geschreven staat. Iemand die duizenden keren het profetische 'Zo spreekt de Heere' in zijn mond zou nemen, zonder dat het ooit faalde.

Ook zegt de Bijbel ...

Dat wie de profeet ontvangt als een profeet, het loon van een profeet zal ontvangen.
Dat hoe belangrijk bedieningen ook zijn, er slecht een middelaar is tussen God en de mensen, te weten Jezus Christus.
Dat Hem te kennen Leven is.

Het Bijbelse evangelie ...

Dat is het evangelie wat wij liefhebben. Dat God, in Christus Jezus, de wereld (en daarmee ons allemaal) met Zichzelf verzoenende was (
2 Korintiers 5:19, Kolossenzen 1:19-21).

Toch ...

Is 'Christen zijn' geen gemakkelijk afschuiven van eigen verantwoordelijkheden. Het is een geweldige uitdaging. "Strijd de goede strijd. Grijp het Eeuwige Leven!" (
Efeziers 5:11-17). In de strijd hebben wij Goddelijke hulp, maar ook elkaar hard nodig, want "Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht" (Efeziers 6:11-13).

Uitnodiging ...

Jezus uitnodigende woorden 'Komt alle tot Mij, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven' (
Mattheus 11:28).

Onze uitnodiging: Kom rustig een keer naar een samenkomst, waar wij over de Bijbel en over Jezus beloften spreken. En ook over de vaak heel eenvoudige voorwaarden die bij al Zijn beloften worden gesteld. Ons gaat het er in de allereerste plaats om, dat wij (en u) Hem beter leren kennen. En misschien wilt u de gelegenheid gebruiken om na de samenkomst ervaringen te horen of uit te wisselen over de levende, antwoordende, Almachtige God van de Bijbel.

 

Multimedia

Bronnen

Who's Online

We hebben 210 gasten en 8 leden online