De eerste pinksterdag

Toen Petrus op de eerste pinksterdag een toespraak hield (Handelingen 2) werden velen diep in hun hart geraakt en vroegen ”Wat moeten wij doen?”

Petrus antwoordde (Hand. 2:37-38):

Bekeer u en laat u dopen in de Naam van Jezus Christus.
Vraag vergeving voor uw zonden en besluit het leven van Christus na te volgen, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Uw bekering en doop is de eerste stap van uw nieuwe geboorte. Een natuurlijke geboorte komt via water, bloed en geest. Zo komt uw nieuwe geboorte ook via drie stappen.

De nieuwe geboorte

Bent u gered ?

Door de zondeval verloren Adam en Eva het recht op eeuwig leven en hadden ze vanaf dat moment redding nodig van zonde en de dood. God bracht ons zelf die redding door in de mens Heere Jezus Christus naar de aarde te komen.

‭‭Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.‭ ‭‭Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. (Johannes 3:16-17)

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬God heeft een verlangen om zichzelf aan u persoonlijk bekend te maken als uw redder en verlosser. Hij heeft een verlangen om u eeuwig leven te geven zoals Adam en Eva eeuwig leven hadden.

Samenkomst Wapenveld

Drie stappen

Stap 1: Rechtvaardiging. Het bloed van Christus reinigt u van al uw zonden en God ziet u alsof u het nooit heeft gedaan.

Stap 2: Heiliging. Door de kracht van de Heilige Geest gaat u een heilig leven leven.

Stap 3: Doop met de Heilige Geest. U ontvangt het zegel van God op uw ziel.

Redding en wedergeboorte komen niet door wetten, goede werken of kennis maar door liefde en door het geloof in Jezus Christus.

God heeft een verlangen om Zijn Liefde aan u bekend te maken in een wereld die steeds liefdelozer wordt. Hij wil u nu al nieuw leven geven door een nieuwe geboorte.

Heeft u nog vragen hierover of andere geloofsvragen ? Neem dan gerust contact met ons op.
www.injuryrestoreclinic.com