Was het een appel ?

Een appel ?

Wat de val van de mensheid veroorzaakte is een geheim wat jaren voor velen verborgen was. Indien u ontdekt wat het werkelijk was dan zal de bijbel op veel plaatsen verder voor u opengaan. Deze waarheid is een van de verborgenheden die in de eindtijd geopenbaard moest worden. Het toont Gods plan van verlossing. Het maakt duidelijk waarom er in de bijbel wordt gesproken over de eerste Adam en de tweede Adam. Nadat u deze openbaring ontvangt zal dit effect hebben op uw persoonlijk leven als man of vrouw.

Een appel?

In de bijbel wordt niet gesproken over het eten van een appel. Er staat in Genesis 2:17 dat Adam en Eva niet mochten eten van de boom van kennis van goed en kwaad.

Een ander beeld van de zondeval

In de bijbel wordt soms beeldspraak gebruikt. In onder andere Psalm 1:3 en Jeremia 17:7-8 worden mensen vergeleken met bomen. In Spreuken 30:20 kunt u lezen dat overspel wordt vergeleken met eten.

Toen ik voor het eerst hoorde dat de eerste zonde niet het eten van een appel was maar dat het overspel was vond ik dit vreemd. Het was zo anders en ik kreeg hierdoor een heel ander beeld van de zondeval.

Deze eerste zonde (seksualiteit buiten het huwelijk) is nog altijd actueel en wordt steeds opener en grimmiger. Het maakt heel veel kapot.

Een korte uitleg voor degenen die verder willen lezen:

Adam een type van Christus

In de bijbel wordt beschreven dat Eva (de vrouw) tot verleiding werd gebracht met mooie woorden van de slang. Deze slang was voor de vloek een andere uitziend wezen en hij kon lopen. Voor de vloek was het de hoogste dier-vorm die stond tussen het dierenrijk en de mens. Een prachtig schepsel die kon spreken met Eva. Het bloed van dit wezen kon zich mengen met menselijk bloed. De duivel voer in dit wezen om Eva te verleiden.

Kaïn werd verwekt. Hierna gaf Eva haar vrucht aan Adam en werd Abel verwekt. Een twee-eiige tweeling. Adam had ervoor kunnen kiezen om alleen achter te blijven in het paradijs maar uit liefde voor zijn vrouw nam hij ook van de vrucht en moesten ze samen het paradijs verlaten. Door zichzelf aan zijn vrouw te geven werd Adam een type van de tweede Adam. Christus onze Redder en Verlosser.

Het offer van Abel

Kaïn en Abel groeiden samen op en beiden waren religieus en brachten hun offer. Abel wist door openbaring dat het offer een bloedoffer moest zijn. Het offer van Kaïn werd door God afgewezen. Hierna kwam de natuur van zijn vader in Kaïn naar boven en doodde hij zijn broer. De duivel is een moordenaar vanaf het begin.

Na hun overtreding wisten Adam en Eva dat zij naakt waren en verborgen zij zich voor God.

De straf die Eva ontving kunt u lezen in Genesis 3:16. Moeite in uw zwangerschap en met pijn kinderen baren.

Bijbelstudie

Abel, die Adams zoon was, werd nooit genoemd in de geslachtsregisters van Genesis 5 en Lukas 3, omdat hij werd vermoord door Kaïn. Judas 14 zegt dat Henoch de zevende was vanaf Adam en ook dit toont aan dat Kaïn de zoon van de slang was. Eva zei met betrekking tot de geboorte van Seth (Genesis 4:25): "God heeft mij een andere zoon gegeven in plaats van Abel; hem immers heeft Kaïn gedood." Nergens in de Bijbel wordt Kaïn aangeduid als de zoon van Adam. In  Genesis 5:1-21 worden slechts de namen genoemd van Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalaleël, Jered en Henoch.

In Genesis 4:1 sprak Eva na de geboorte van Kaïn “ik heb een man van de Here gekregen”. Elk leven komt van God dus kon Eva zeggen ik heb dit nieuw leven van de Here gekregen.

Gods volmaakt verlossingsplan

Ik heb me altijd afgevraagd waarom God de “zondeval” toestond. God heeft dit toegestaan om al Zijn eigenschappen tot uitdrukking te kunnen brengen. Om tot uitdrukking te brengen dat Hij een verlosser is moet er iets zijn om te kunnen verlossen.

Deze verlosser kwam via een geboorte zonder seks (maagdelijke geboorte). De Here had tegen de slang gezegd, dat Hij vijandschap zou zetten tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw, wat wees op deze maagdelijke geboorte.

De geboorte, het leven en het sterven van Jezus Christus heeft ons opnieuw in gemeenschap gebracht met God. Hij heeft Zijn Leven, de Heilige Geest gegeven. De kloof die er was gekomen na de eerste zonde werd te niet gedaan door het offer van het volmaakte Lam van God, de tweede Adam, de Here Jezus Christus.

Heeft u nog vragen hierover of andere geloofsvragen ? Neem dan gerust contact met ons op.