Wonderen

Een bovennatuurlijke God

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. (Hebree├źn 13:8)

We dienen een God die op bovennatuurlijke wijze handelt. Een God die boven onze natuurlijke, verklaarbare wereld uit gaat.

In de bijbel lezen we over vele wonderen en tekenen. De bediening van de Heere Jezus werd bevestigd door wonderen en tekenen. Gedurende de bediening van William Marrion Branham vonden ook veel wonderen en tekenen plaats. Zieken werden genezen, doden werden opgewekt en gedachten werden onderscheiden.

Wij geloven dat hij de boodschapper van het 7e gemeentetijdperk Laodicea is.

wonderen

De bediening verandert

Nadat dit de aandacht had getrokken van vele mensen begon de Heere Zijn Woord te openbaren.

De bediening van William Branham begon te veranderen waardoor de oorspronkelijke boodschap van Paulus werd teruggebracht naar de gelovigen.

Dit teneinde de bruid gereed te maken voor de tweede komst van de Heere Jezus Christus (de opname van de bruid).

Ook vandaag dezelfde

De Heere Jezus is ook vandaag dezelfde en ook wij kunnen getuigen van bovennatuurlijke tekenen en wonderen in onze samenkomst.

Tekenen en wonderen volgen gelovigen.

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. (Marcus 16:17-18)

Heeft u nog vragen hierover of andere geloofsvragen ? Neem dan gerust contact met ons op.