Jeugd & zending

Kinderdienst

Naast de crèche is er tijdens de zondagse samenkomst een kinderdienst voor kinderen in de leeftijd van 4–8 jaar.

Er wordt gezongen, gebeden, een verhaal verteld uit de bijbel, puzzels gemaakt, bijbelse tekeningen ingekleurd, enzovoort. Als er nog wat tijd over is en het is mooi weer, dan worden er buiten spelletjes gespeeld.

Op een ontspannende en speelse wijze raken de kinderen meer bekend met God hun Schepper en met de wonderbaarlijke en bovennatuurlijke levens van de mensen in het Oude en Nieuwe Testament.

Zondagschool

Kinderen in de leeftijd van 8–12 jaar gaan tijdens de zondagse samenkomst om de week naar de zondagschool. Daar krijgen de kinderen de gelegenheid om te vertellen wat ze de afgelopen tijd zoal meegemaakt hebben. Daarna wordt er gezongen en gebeden.

Samen met de kinderen wordt er (voor)gelezen uit de bijbel. Vervolgens wordt het Woord op een eenvoudige wijze uitgelegd.

Regelmatig maken we gebruik van video om een onderwerp te versterken met beelden. Als er nog tijd over is mogen de kinderen iets maken of kleuren wat te maken heeft met het behandelde onderwerp.

Jeugd

In samenwerking met een aantal gemeentes uit verschillende landen wordt voor de oudere jeugd in de leeftijd van 12–30 jaar zo’n 2 tot 4 maal per jaar een jeugdweekend georganiseerd.

Voor deze weekenden worden geschikte locaties gekozen en worden gastsprekers uitgenodigd. Deze sprekers hebben een gave en hart voor de jeugd. Uiteraard wordt er ook uitgebreid gezongen en gebeden. Er is ook tijd voor bijbelstudie (vaak in groepen), spel en sport.

Doordat de jeugd uit de verschillende gemeenten samen optrekken ontstaat er een sterke(re) band met elkaar. Regelmatig gebeurt het dat iemand tijdens een jeugdweekend zijn of haar levenspartner vindt.

Meer info over deze jeugdweekenden, opnames van de predikingen en meer voor de jeugd op www.messageyouth.com

Zendingswerk

En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. (Marcus 16:15)‭ ‬‬‬‬‬‬

We ondersteunen verschillende gemeentes in het buitenland. We hebben hiervoor direct contact met broeders in diverse landen zoals Afrika en de Filippijnen. Deze broeders reizen ook naar landen waar het moeilijker is om het evangelie te verkondigen, zoals Japan en Pakistan.

We kennen deze zendelingen persoonlijk en worden op de hoogte gehouden van hun werk en resultaten. Velen hebben via dit werk de Heere Jezus Christus als hun persoonlijke Verlosser aangenomen en hebben zich laten dopen in Zijn Naam. Overeenkomstig Mattheus 28:19 wordt er gewerkt aan een blijvend contact met deze nieuwe gelovigen en worden er soms nieuwe gemeentes gestart.

Ook worden er regelmatig buitenlandse projecten ondersteund of bekostigd. U kunt hierbij denken aan onder andere: voedsel- en watervoorziening, landbouwprojecten, kleding, transport materiaal, bouwmateriaal etc.

Verder evangeliseren enkele broeders van onze gemeente af en toe op straat in onder andere Zwolle of Utrecht.